Poutní kostel na Homoli

Poutní kostel na Homoli : vystřihovánka

Popis vystřihovánky

Stupeň obtížnosti: 3, rozsah: 4 str. A4, M 1:200

Papírový model poutního kostela Panny Marie Bolestné na Homoli, jehož základní kámen byl položen roku 1692 a dokončen a vysvěcen byl již roku 1696. V průčelí zdi obklopující hřbitov jsou umístěny dvě kaple z r. 1703 a kostnice z r. 1778. Středoevropským unikátem je kamenné schodiště čítající 153 schodů a 16 odpočívadel (schodiště je z technických důvodů na modelu zpracováno jen částečně).

nahoru